Skip to main content

STICHTING BEESERIOUS

Op een flink aantal locaties in Zuid-Holland plaatst BeeSerious (in samenwerking met verschillende partijen) teeltstations, waar gezonde en sterke bijen geteeld worden. Dit is nodig omdat het niet goed gaat met de bijen. En zonder bijen…

Lees onze Missie-Visie…

MISSIE (WAT IS HET PROBLEEM)

Wereldwijd gaan honingbijen dood door de varroamijt. De varroamijt is een parasiet, meegenomen uit Azië in de jaren vijftig van de vorige eeuw en vervolgens binnen enkele decennia verspreid over de hele wereld.

De mensheid is voor voedsel, kleding en biobrandstoffen afhankelijk van de bestuiving van gewassen door de honingbij. Ook de natuur kan niet zonder de honingbij voor de instandhouding van de biodiversiteit.
Zonder honingbijen hebben mens en natuur een enorm probleem. Het is dus van het grootste belang dat de varroamijt aangepakt wordt.

De varroa is te bestrijden met gif. Dit is niet alleen slecht voor de varroa, maar ook voor de bijen. Bovendien is het slechts een tijdelijke oplossing. Een bijenvolk dat al verzwakt is door pesticiden, gebrek aan biodiversiteit en varroa, verzwakt nog verder door gebruik van gif ter bestrijding van de varroa.

Varroamijten op bij

VISIE (DE OPLOSSING)

In de jaren negentig van de vorige eeuw is op een universiteit in de Verenigde Staten ontdekt dat bijen zelf de varroa kunnen afvoeren. VSH (Varroa Sensitive Hygiene) is een hygiënische eigenschap bij bijen, waarop geteeld kan worden. Internationaal wordt deze teelt gezien als dé oplossing voor het varroaprobleem.

Stichting BeeSerious zet zich in om gezonde en sterke honingbijen te telen. Daarbij wordt specifiek gelet op hoge VSH waarden en resistentie tegen virussen.

Stichting BeeSerious wil geen geld verdienen aan de verkoop van deze bijen, maar zoekt financiële ondersteuning in de maatschappij. Per slot van rekening is het een probleem waar we als mensheid verantwoordelijk voor zijn en waar we als zodanig ook een oplossing voor moeten ontwikkelen. Stichting BeeSerious is ervan overtuigd dat dit de snelste weg is naar een gezonde, vitale en meer resistente bijenpopulatie.

Stichting BeeSerious

INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP