Skip to main content

De wereld verandert en BeeSerious verandert mee

BeeSerious heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2024 af te zien van haar ANBI-status.

In de praktijk bleek dat zeer weinig partijen gebruik maakten van het fiscale voordeel dat doneren aan een ANBI-stichting met zich mee kan brengen. De administratieve druk en de daarbij behorende kosten die het voeren van de ANBI-status eist, waren te hoog voor de omvang van de begroting. Populair gezegd: De stichting had een veel te ruime jas aangetrokken. Een te groot deel van het jaarbudget verdween naar zaken die verplicht waren teneinde de ANBI-status te kunnen blijven voeren.

Door onszelf kritisch een spiegel voor te houden kwamen we tot de conclusie dat een groter percentage van de jaaromzet rechtstreeks naar het bijenproject moest en minder naar administratie.

De eerste stap daarin was het beëindigen van de anbi-status. De tweede stap zal het opheffen van de stichting zijn. De stichting is derhalve in liquidatie.

BeeSerious zal verder gaan als handelsnaam onder Serious Bee Distillers. Verder verandert er niets aan de uitvoering van het project.

SPONSOR OF DONATEUR

Stichting BeeSerious zoekt sponsors, zowel op financiëel gebied, als voor ondersteuning in ‘natura’. Zo wordt het drukwerk van Stichting BeeSerious verzorgd door Magneet Communicatiecentrum. Het spreekt voor zich dat we daar enorm mee geholpen zijn.

ANBI INFORMATIE OVER STICHTING BEESERIOUS

RSIN: 857941902

Contact & bezoekadres:
Nieuwsticht 10
3113 BH Schiedam
Alwine van Winsen: 06 2501 6305
info@beeserious.nl

Doelstelling

  • Het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van de bijenstand, het vergroten van kennis en het geven van informatie over dit onderwerp.
  • De productie en distributie van resistente vitale bijen.
  • Het geven van opleidingen en trainingen.
  • Kostendekkende verkoop en distributie van aan bijen gerelateerde producten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter – Annemieke Loef
  • Secretaris – Kitty van Heijst
  • Penningmeester – Anneke Vromen, RA
  • Bestuurslid – Jetta Hulshoff

Beleidsplan en beloningsbeleid bestuurders

Download hier het beleidsplan van Stichting BeeSerious. In dit beleidsplan vindt u ook informatie over het beloningsbeleid van bestuurders.